Na začiatku všetkého bola myšlienka opísaná vo vete z troch slov: Dobré zo Slovenska. Začal sa príbeh, ktorého súčasťou ste aj Vy...